Tenaga Nasional Berhad
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
EON Properties
Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan
Majlis Agama Islam Selangor
Jabatan Kerja Raya Malaysia
Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
Kementerian Pelajaran Malaysia
Lembaga Air Perak
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia

Jabatan Kemajuaan Orang Asli
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
Jabatan Laut Semenanjung Malaysia
Permodalan Nasional Berhad
Syarikat Perumahan Negara Bhd
Universiti Putra Malaysia
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
Syarikat Bekalan Air Selangor
Agensi Angkasa Negara
Welcome to Ilham Ukur Consultant
<< Our Clients >>
Goverment-Linked Company
Government Sector
Private Sector
2012 Ilhamukur.com.my. All rights reserved. Designed by Peneroka Maya.
Last Update : 8 January 2015.  Best view with Google Chrome 1024 x 768 resolution
Jabatan Perhutanan